فروش انواع لوازم شمع سازی

******* بزودی  *******

فروش انواع لوازم شمع سازی شامل:

مواد اولیه 1- پارافین

              2- رنگ

              3- استاریک اسید

              4- فتیله شمع

              5- اسانس

----------------------------------------------------

ابزارها      1- قالب شمع

              2- ترازو

              3-گیره و ....

از طریق سایت www.decorishop.com/ 0 نظر / 75 بازدید